بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده در راه است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اعمال محدودیت‌های شدید و تعطیلی الزامی برخی کسب‌وکارها در برخی شهرهای دارای وضعیت نارنجی و...

ادامه مطلب