رشد ۷۹.۸ درصدی مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن

مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در نیمه نخست امسال به رقم دو هزار و ۱۲۸.۴ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم درمقایسه با مدت مشا...

ادامه مطلب