بزرگ‌ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سودانباشته تصویب شد

در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مس که با حضور حدود ۷۰ درصد از سهام‌داران حقوقی و حقیقی شرکت مس برگزار شد، افزایش ۹۷ درصدی سرمایه «فمل...

ادامه مطلب