مالیات سیگار ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، برای فروش و مصرف سیگار یک هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رش...

ادامه مطلب

قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست

درحالی که معاون سازمان مالیاتی معتقد است، قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید شده، پیگیریها...

ادامه مطلب