اولین نرخ ارز در صرافی‌ها نمایان شد

اولین نرخ ارز در تابلوی صرافی‌ها نمایان شد.   به گزارش اخبار طلابروز، امروز قیمت فروش دلار به ۲۵۵۰۰ و خرید آن به ۲۵هزار توما...

ادامه مطلب