توسط رییس جمهور انجام شد؛ افتتاح نخستین واحد پیش ساخته فرآورش نفت در غرب کارون

مخازن متمرکز ذخیره‌سازی پارس جنوبی به ارزش ۲۹.۲ میلیون یورو و ۲۲۰ میلیارد تومان و نخستین واحد پیش‌ساخته فرآورش نفت در غرب کارون با دستو...

ادامه مطلب