عضو انجمن فولاد خبر داد:ارسال اصلاحیه شیوه‌نامه فولاد به تأخیر افتاد

عضو انجمن فولاد گفت: روز شنبه جلسه دوم کارخانه‌های فولاد با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار و مقرر شد اصلاحیه شیوه‌نامه، هفته آتی ب...

ادامه مطلب