کاهش ۴۸.۴ درصدی تعداد معاملات آپارتمان ها در پایتخت

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1399، نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در آبان ماه نسبت به مهر م...

ادامه مطلب