رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران مطرح کرد: تأمین مالی از بازار سرمایه، راهکاری مؤثر برای سرمایه‌گذاری بخش معدن

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران معتقد است عرضه سهام و محصولات معدنی در بورس می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری آسان‌تر در این بخش را فراهم کند. ه...

ادامه مطلب