رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران: دور کشور دیوار نکشیم

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر ما بتوانیم با جامعه بین‌الملل ارتباط برقرار کنیم و تحریم‌ها برداشته شود...

ادامه مطلب