بانک مرکزی اعلام کرد؛ افزایش نرخ رسمی ۴۷ ارز

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۲ ارز افزایش، ۹ ارزکاهش و ۱۶ ار...

ادامه مطلب

نرخ ۲۰ ارز افزایش یافت

بانک مرکزی امروز (شنبه۸ آذرماه) نرخ ۴۷ ارز عمده و اصلی کشورهای جهان را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت...

ادامه مطلب