افزایش ۱۴۳ درصدی قیمت برنج وارداتی

اخبار طلابروز نوشت: افزایش قیمت برنج وارداتی از حدود یکسال پیش همچنان ادامه دارد و نسبت به سال گذشته بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته است، ولی...

ادامه مطلب