بانک مرکزی اعلام کرد؛ افزایش نرخ رسمی ۴۷ ارز

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۲ ارز افزایش، ۹ ارزکاهش و ۱۶ ار...

ادامه مطلب